Nhà Máy Sơn Hampel
Công ty TNHH Hempel Việt Nam thành lập vào năm 1995 với văn phòng đại diện ở HCM.
Tháng 6 năm 2006, chính thức thành lập Công ty TNHH Hempel Việt Nam
Nhà Máy Sản Xuất Sơn Hempel Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2006 ở KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương -> Tháng 9 năm 2016 ở KCN Long Thành, Đồng Nai. 
Chuyên sản xuất các loại sơn: Hàng Hải, Sơn Công Nghiệp & Sơn Container.